samota Huť pod Boubínem (Tafelhütten)

Czech name: samota Huť pod Boubínem (Tafelhütten)
Village: Korkusova Huť
Components: