Stěžerov - okolí

Czech name: Stěžerov - okolí
Village: Stěžerov
Components: Kaple