Hájovna

Czech name: Hájovna
Village: České Žleby
Components: č.p. 125 hájovna