Okolí

Czech name: Okolí
Village: Stožec
Components: Poutní kaple Navštívení Panny Marie