Stodůlky - centrum

Czech name: Stodůlky - centrum
Village: Stodůlky
Components: dům čp.46/st.p.388/p.č.701/ , st.p.20 a st.p.21 a st.p.72-zbořeniště" , Haas , Wandelberger , Kaple sv. Sebastiana, st.p.53 , škola, dům čp.259/st.p.54 , dům čp.70/st.p.59 (obecní úřad?) , zbořeniště/st.p.25 , zbořeniště/st.p.26 , dům čp.63/st.p.27 , zbořeniště/st.p.28 , dům čp.64/st.p.29 , zbořeniště/st.p.30 , dům čp.61/st.p.31 , hosp.stavení/pův.čp.60/st.p.32 , zbořeniště/st.p.33 , dům čp.59/st.p.34 , dům čp.56/st.p.35 , dům čp.57/st.p.36/1 a 36/2 , dům čp.54/st.p.37 - "Bon Bolthas" , zbořeniště/st.p.38 , dům čp.53/st.p.39 , sklep/st.p.40 , dům čp.65-kovárna/st.p.41 , zbořeniště/st.p.42 , dům čp.66/st.p.43 , dům/pův.čp.66/st.p.44 , dům čp.67/st.p.45 , dům čp.52/st.p.46 , dům čp.51/st.p.47 , stodola k čp.52/st.p.48 , dům čp.210/st.p.49 , dům čp.201/st.p.50-hostinec , zbořeniště/st.p.51 , dům čp.50/st.p.52/1+stodola/st.p.52/2 , dům čp.68/st.p.55 , dům čp.69/st.p.56 , dům čp.49/st.p.57 , dům čp.256/st.p.58 , dům čp.71/st.p.60 , dům čp.72/st.p.61 , stodola k čp.72/st.p.62 , dům čp.73/st.p.63 , "zbořeniště/st.p.64 , dům čp.74/st.p.65 , dům čp.47/st.p.66 , zbořeniště/ st.p.67 a st.p.69 , dům čp.45/st.p.68 , dům čp.48/st.p.70 , dům čp.44/st.p.71 , "stavba/pův.výroba potaše/st.p.292/blízko st.p.41/ , dům čp.239/st.p.293/na p.č.708/2/ , dům čp.75/st.p.294-samota u řeky Křemelné-demolice r.1900/ , kolna/st.p.376-blízko st.p.35 , kolna/st.p.339-proti st.p.63 , kaple/st.p.340-proti st.p.63 , kovárna/st.p.351-proti st.p.71 , sklep/st.p.365- proti st.p.71 , hasičská zbrojnice/st.p.370-blízko st.p.27 , dům čp.268/st.p.377-severně od osady při cestě na Frauenthal