osada Prakéř, později Pražačka (Pragerstift)

Czech name: osada Prakéř, později Pražačka (Pragerstift)
Village: Vítěšovice
Components: