Zadní Zvonková - centrum

Czech name: Zadní Zvonková - centrum
Village: Zvonková/ Zadní Zvonková
Components: