poutní kostel Panny Marie Sněžné

Czech name: poutní kostel Panny Marie Sněžné
German name: z ochozu musely být odstraněny všechny oltáře, sochy, obrazy a ostatní výzdoba. Kaple "nad svatým kamenem" byla uzavřena a klíče od ní odevzdány vikariátnímu úřadu v Českém Krumlově. Dosud samostatný administrátor kostela byl podřízen rychnovskému faráři. Poutníci následně do dvěří zavřené kaple "nad svatým kamenem" vyřezali pod úřední zákaz otvor v podobě kříže, aby se na milostnou sochu mohli skrze něj alespoň dívat. Tento stav trval do roku 1797, kdy byl 18. října kostel slavnostně posvěcen prvním českobudějovickým biskupem Janem Prokopem Schaffgotschem a opět sem začali proudit zástupy poutníků. Roku 1802 koupil panství Český Rychnov kníže Josef Schwarzenberg za 65 957 zlatých a tím přešlo púatronátní právo ke Svatému Kameni z českokrumlovských krisek na rod Schwarzenberků. Od 2. prosince 1880 do 30. dubna 1889 administroval Svatý Kámen pozdější českobudějovický biskup Josef Hůlka. 1. ledna 1895 převzala duchovní správu kongregace Bratří nejsvětější Svátosti z Českých Budějovic, které roku 1908 předal dosavadní majitel a patron kníže Adolf Schwarzenberg Svatý Kámen se všemi právy a povinostmi patrona a majitele. Roku 1924 byla správa kostela předána kongregaci redemptoristů. V roce 1949 došlo k uzavření poutního místa a k jeho potupné devastaci jednotkami Pohraniční stráže. Mobiliář byl zcela zničen a v 70. letech se zlikvidovaly budovy kláštera. Teprve po roce 1989 se přikročilo za podpory Rakouska a Německa k rozsáhlé rekonstrukci poutního kostela a kaplí, završené slavnostním vysvěcením všech objektů v roce 1993.
Areas: sv. Kámen