Náhlov

ID: 110
Czech name: Náhlov
German name: Nachles
District: Český Krumlov
Administrative Municipality: Frymburk
Catastral area: Frymburk (část)
Coordinates of village center: 14.1975 48.6717

3D Reconstruction