Kapličky

ID: 24
Czech name: Kapličky
German name: Kapellen
Areas: Kapličky - centrum , Kapličky-Hřbítek , centrum , Hřbítek
District: Český Krumlov
Administrative Municipality: Loučovice
Catastral area: Loučovice (část)
Altitude: 950
Watercourse: Lipový potok
Landscape character: Ves se nachází na mírném návrší s nejvyšším bodem 951 m.n.m., přes které procházela údolími cesta z Bavorska (západ) do jižních Čech (východ). Severně od vsi protéká Lipový potok, jižně od vsi pramení Divoká. Ves se nachází v kopcovité krajině.
Coordinates of village center: 14.2168 48.5964

3D Reconstruction

Assigned photographs