Knížecí Pláně

ID: 42
Czech name: Knížecí Pláně
German name: Fürstenhut
Areas: Knížecí Pláně - centrum , centrum , centrum-doplňky
District: Prachatice
Administrative Municipality: Borová Lada
Catastral area: Borová Lada (část)
Altitude: 1021
Watercourse: Červený potok, Vltavecký potok
Landscape character: Ves se nacházela v hornaté krajině nedaleko zemské hranice. Východně od vsi se vypíná Polecký vrch 1121 m.n.m. Jižně od vsi protékal Červený potok, severně Vltavecký potok. V současnosti je oblast kolem potoků silně zamokřena. Bezprostřední areál vsi tvoř
Coordinates of village center: 13.629 48.9613

3D Reconstruction

Assigned photographs