Rožnov

ID: 143
Czech name: Rožnov
German name: Rosenau
Areas: Rožnov - okolí
District: Český Krumlov
Administrative Municipality: Kaplice
Catastral area: Hubenov
Coordinates of village center: 14.4697 48.7556

3D Reconstruction