Svatomírov

ID: 162
Czech name: Svatomírov
German name: Zwarmetschlag
District: Český Krumlov
Administrative Municipality: Vyšší Brod
Catastral area: Dolní Drkolná
Altitude: 635
Coordinates of village center: 14.3853 48.5894

3D Reconstruction